DECLARACIÓ DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

Introducció


La present Declaració de privacitat va entrar en vigor el 25 de maig de 2018 i s’aplica a la informació personal que recollim de vostè. Aquest document ha estat confeccionat d’acord amb l’art. 13 del Reglament de la UE 2016/679 (en endavant, el “RGPD”) amb la finalitat de permetre que conegui la nostra política de privacitat. L’organització responsable d’aquesta declaració de privacitat és: 

 

Cintas Martell, S.L.
Carrer Girona, 5 Codi Postal: 08650 (Sallent) Barcelona ; Espanya 
Telf: + 34 93 820 61 04
Correu electrònic de contacte: cintasmartell@cintasmartell.com

Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volúmen 31771, Foli 1, Full B-195782, Inscripció 1ª.

Els administradors de la companyia: 
Gabriel i Manel Martell

Aquesta Declaració de privacitat explica com Cintas Martell, S.L. tracten, és a dir, recopilen, utilitzen, emmagatzemen, processen, divulguen i eliminen ,les seves dades personals conforme a la definició establerta en la legislació de protecció de dades aplicable. Aquesta Declaració de privacitat es aplicable a les dades personals que recopilem sobre vostè. Per més detalls, consulti l’avís o avisos corresponents a la privacitat de Cintas Martell, disponibles en les webs de Cintas Martell.
La present Declaració de privacitat també descriu les opcions que te a la seva disposició en relació amb l’ús que Cintas Martell fa de les seves dades personals, així com les passes que pot realitzar per accedir a les seves dades personals i sol·licitar que les corregim o eliminem. 

Aquesta Declaració de privacitat es aplicable a les webs, les aplicacions i els serveis de Cintas Martell que enllacen amb aquesta declaració de privacitat.
Si te cap dubte o preocupació relatiu amb aquesta Declaració de privacitat o  a la gestió de les dades recopilades sobre vostè en virtut d’aquesta Declaració de privacitat, pot contactar amb la nostra Oficina de privacitat sota l’adreça de correu: Privacy@cintasmartell.com 

Dades personals que recopilem 

Les dades personals son aquelles que l’identifiquen directament o que es defineixen com d’identificació personal en la legislació aplicable. Mencionades dades son, entre altres:
• Nom complert 
• Correu electrònic
• Assumpte que pugui comportar alguna dada voluntari addicional.
 
Com recollim dades personals 

Directament de vostè

Cintas Martell pot recopilar les dades personals que vostè ens facilita directament mitjançant webs, sol·licitant informació mitjançant aquest sistema, correu electrònic, EDI i altres interaccions. Per exemple, al registrar-se com client de Cintas Martell, realitzar una comanda de productes, participar en activitats promocionals, sol·licitar un lloc de treball, utilitzar una aplicació instal·lada en un dispositiu, publicar en els nostres serveis o subscriure’s a notificacions.
Al registrar-se en Cintas Martell, recopilem les seves dades de registre per processar la seva  sol·licitud o la de la seva empresa per administrar las corresponents comptes. Recollim informació relativa a la seva sol·licitud, que pot incloure dades personals como el seu nombre o títol, el nom de la seva empresa o organització, les seves dades de contacte (direcció de correu electrònic, direcció del comprador, direcció d’enviament), direcció de facturació o informació de pagament. 
És possible que també tingui la oportunitat de facilitar dades opcionals addicionals (como el seu número de telèfon). També recollim posteriorment altres dades quan utilitzi el compte així com per mantenir un registre de les compres i les comandes realitzades.
 
Cintas Martell pot recopilar automàticament dades personals para fines de negocio, entre los que poden figurar la prestació de serveis al client, la gestió dels serveis que prestem, el compliment de requisits legals, el processament de pagaments i el marketing dels nostres productes.

Cintas Martell pot recopilar dades personals de fonts de caràcter públic, influïdes, entre altres, webs i bases de dades públiques, fonts governamentals i mitjans de comunicació. 
Ademés d’utilitzar dades personals plenament identificatius amb finalitat de negoci, pot ser que també utilitzem dades personals anonimitzades o no identificatives amb finalitats estadístiques. 
Pot ser que utilitzem les seves dades personals per generar informació no identificativa de caràcter estadístic, de resum o agregada i que posteriorment la utilitzem, si aquesta no permet identificar a cap persona. 
Obtindrem autorització de la corresponent autoritat de protecció de dades abans de tractar dades personals amb conformitat amb la legislació aplicable. Cintas Martell pot contractar a tercers que facilitin informació a empreses per verificar u obtenir determinada informació sobre vostè. És possible que també utilitzem dades personals rebuts de tercers conforme a las condicions acordades entre Cintas Martell i mencionats tercers. 

Cóm utilitzem la informació que recopilem

Cintas Martell i els proveïdors de serveis que actuïn en el nostre nom podran utilitzar informació sobre vostè amb les següents finalitats: 

Prestar, mantenir, protegir i millorar els nostres serveis, desenvolupar-ne de nous i protegir els legítims interessos de Cintas Martell i dels nostres usuaris; 
Complir un contracte; 
Complir una obligació legal a la que Cintas Martell es pugui trobar subjecte; 
Facilitar, gestionar, personalitzar i millorar la seva experiència online;
Respondre a les seves consultes i atendre les seves sol·licituds;
Complir amb les finalitats de negoci, tals com l’anàlisi de dades, auditories, supervisió i prevenció del frau, millora o modificació dels nostres Serveis, identificació de tendències d’ús i realització i ampliació de les nostres activitats de negoci; 
Enviar-li anuncis i comunicar-nos amb vostè en relació amb els  nostres productes, serveis i events que considerem que puguin ser del seu interès , de conformitat amb la legislació aplicable o en virtut del consentiment donat per vostè, i 
En el cas de que Cintas Martell cedeixi la propietat o el control de qualsevol de Cintes Martell a tercers, ja sigui com a resultat d’una adquisició, fusió, reorganització u altre disposició de parts o de la integritat del nostre negoci, actius o stock (també en el cas de fallida o procediments concursals), podem cedir les seves dades personals a mencionats tercers, sempre i quan la utilització de les seves dades personals per part d’aquests tercers pugui continuar complint amb la legislació aplicable. 
 
La base legal dels casos mencionats és que la recopilació i el tractament de dades personals siguin necessaris per complir els nostres legítims interessos o els de tercers. Aquests interessos legítims poden ser el compliment de demandes judicials, l’oferta i la prestació dels serveis de manera rentable i l’execució de les comandes. La base legal també pot ser el compliment d’un contracte entre vostè i l’empresa de Cintas Martell o el seu consentiment al tractament de les seves dades personals. 
Pot succeir que un requisit per subscriure un contracte amb Cintas Martell sigui facilitar determinades categories de dades personals. Si no es facilita la informació requerida, no podrà obrir una compte ni utilitzar els nostres serveis. 

Finalitats de marketing 

En el caso d’usuaris de EE UU, Cintas Martell podria utilitzar les seves dades personals per a finalitats de marketing directe. Si és usuari en un país diferent de EE UU, Cintas Martell podrà posar-se en contacte amb vostè, entre altres mitjans, per correu electrònic o per telèfon, per informar-li de la nostra gama de productes i serveis similars als que ens va demanar anteriorment, o bé basant-nos en el seu consentiment explícit. Vosté es reserva en tot cas el dret a denegar en qualsevol moment l’autorització per utilitzar les seves dades personals (direcció de correu electrònic, número de telèfon) amb aquesta finalitat (oposició al tractament) o a retirar el seu consentiment, si resulta aplicable. Li recordarem aquest dret si ens posem en contacte amb vostè pels motius mencionats. Si no desitja que les seves dades personals siguin utilitzades amb aquest ús, actualitzi les seves preferències en els materials o enviï la seva sol·licitud a Privacy@cintasmartell.com. 

Amb qui compartim la informació 

Els nostres agents, consultors, proveïdores de serveis de marketing i altres proveïdores de serveis, que puguin rebre o accedir a la seva informació, incloses les seves dades personals o informació d’us, en relació amb el treball que desitgin en el nostre nom. 
També podem compartir informació sobre vostè en funció de:
 Quan sigui imperatiu (a) complir un procés legal; (b) atendre les peticions de organismes i autoritats, (c) reclamar els nostres drets contractuals; (d) protegir les nostres operacions, drets, privacitat, Seguretat o béns, així com les seves i de tercers; i (e ) permetre que emprenem les acciones disponibles o limitar els danys que puguem patir;
Quan la necessitin altres empreses alienes a Cintas Martell per a finalitats empresarials internes. Per exemple, per a procedir a la logística de les seves comandes, atendre les seves sol·licituds, prestar servei al client i millorar els nostres productes.
Si vostè així ho accepta, compartirem la informació amb altres per a les seves pròpies finalitats empresarials. Por exemple, per a la millora dels seus productes; i per atendre les seves peticions i/o necessitats.

  •      Amb tercers, en relació amb negociacions de reorganització, fusió, venda, establiment d’una societat de risc compartit, traspàs, cessió o una altra disposició total o parcial del nostre negoci, actius o estoc (també en el cas de fallida o procediments similars).

    En el cas que Cintes Martell acudeix a proveïdors de serveis, la revelació de dades personals a aquests proveïdors és necessària, per exemple, per prestar-li els nostres serveis. Cintes Martell garanteix que aquests proveïdors protegeixen les dades personals conforme a l’expressat en aquesta Declaració de privacitat i d’acord amb les lleis aplicables de protecció de dades. Aquests proveïdors de serveis poden estar radicats en països que no siguin el seu país de residència, de manera que poden tenir prohibida la utilització de les seves dades personals per a fins aliens a la prestació d’assistència. Si el proveïdor de servei està radicat en un país diferent del seu país de residència, garantim l’aplicació de les proteccions adequades per aconseguir una transferència legal i segura de les seves dades personals.


 
Transferència internacional de dades

 

La transferència de les seves dades personals a tercers, incloses les empreses de Cintes Martell, pot produir-se en un territori en el qual les lleis no ofereixin el mateix nivell de protecció de les dades personals que a la seva regió. Implementar mesures adequades per garantir que els destinataris de les dades personals ofereixen un nivell adequat de protecció de dades i que la transferència es produeix de conformitat amb la legislació aplicable. Per exemple, si es transfereixen dades personals d’un estat membre de l’Espai Econòmic Europeu / de la Unió Europea o Suïssa a un altre país que la Comissió Europea considera que no ofereix un nivell adequat de protecció, vam implementar mesures contractuals adequades per a aquests tercers, com ara clàusules model, o altres proteccions adequades aprovades per la Comissió Europea. Així mateix, si aquests tercers subcontracten el tractament per a complir el contracte establert amb nosaltres, se’ls exigirà la implementació dels mateixos estàndards i garanties amb els seus subcontractes.

 

Principis generals per al tractament de dades personals

 

Les dades personals es recopilaran, s’emmagatzemen, tractaran i transmeten d’acord amb les polítiques establertes de Cintes Martell i les lleis aplicables.

 

Els principis de Cintes Martell en relació amb el tractament de dades personals són els següents:

  • Les dades personals es processaran de manera justa i legal en els termes de proactivitat que postula l’RGPD.
  • Les dades personals es recopilaran per a fins específics, explícits i legítims i no es tractaran per a altres fins incompatibles.
  • Les dades personals recopilades per Cintes Martell seran adequades, pertinents i no seran excessives en relació amb els fins per als quals hagin estat recopilades.
  • Les dades personals recopilades per Cintes Martell seran correctes i, en cas de ser necessari, es mantindran actualitzats en la mesura del possible.
  • Les dades personals recopilades per Cintes Martell no es conservaran com a dades identificatives durant més temps del necessari per complir els fins per als quals van ser recopilats.

En el cas que Cintes Martell tracti dades personals amb fins diferents dels especificats en aquesta Declaració de privacitat, Cintes Martell avisarà dels canvis i informarà de quins són els fins per als quals s’utilitzaran les dades personals i de qui són els destinataris de les dades personals.

 

Cookies i altres tecnologies similars


La tecnologia de galetes permet oferir-li informació adaptada a visitar una web. Les cookies són elements de dades que un web pot enviar al seu navegador i que s’emmagatzemen en el seu sistema. Algunes pàgines de la nostra web utilitzen cookies per atendre-millor quan torna a visitar-nos. La galeta de lloc enviada a la seva adreça conté la ubicació de país que hagi seleccionat i si ha seleccionat paràmetres online per visitar el lloc. El lloc no emmagatzema noms individuals, adreces de correu electrònic, adreces postals, números de targetes de crèdit ni números de telèfon a les galetes col·locades en el seu ordinador. No obstant això, el lloc recopila informació no identificativa de les visites al nostre lloc per millorar el nostre servei a client. Per exemple, encara fem un seguiment dels dominis que visiten els usuaris i mesurem l’activitat dels visitants en el lloc, ho fem de manera que les dades personals no siguin identificatius en cap moment. Cintes Martell utilitza aquestes dades per analitzar tendències i estadístiques i per millorar el servei a client.

 

Aquest Avís de galetes complementa la Declaració de privacitat de dades tècniques.

Els llocs web de Cintes Martell utilitzen cookies, balises web i altres tecnologies similars (denominades en conjunt “Cookies”) per recordar els detalls d’inici de sessió, millorar la usabilitat dels fòrums, recopilar estadístiques per optimitzar la funcionalitat de el lloc i lliurar contingut adaptat als seus interessos; en tot cas aquests preceptes es troben més concretades en l’apartat de política de cookies que especifica les que s’utilitzen.

 

A més de les galetes estrictament necessàries que no pot inhabilitar, podeu seleccionar o anul·lar la selecció de les cookies en la configuració de galetes al nostre lloc web. Per evitar que s’estableixin cookies, pot ajustar la configuració del seu navegador.

 


1) Tipus de galetes Les galetes poden ser galetes “persistents” o galetes de “sessió”. Una galeta persistent consisteix en un arxiu de text enviat per un servidor web a un navegador web, que serà emmagatzemat pel navegador i seguirà sent vàlid fins a la data de venciment establerta (a menys que l’usuari ho elimini abans de la data de venciment) . Una galeta de sessió, d’altra banda, caduca a la fi de la sessió de l’usuari, quan el navegador web estigui tancat. Estrictament necessari: les galetes no es poden excloure, ja que són necessàries per al correcte funcionament de la pàgina web, han de complir amb la llei o són necessàries per a la seguretat dels nostres sistemes. En general, només es configuren en resposta a accions realitzades per vostè que equivalen a una sol·licitud de serveis, com establir les seves preferències de privacitat, iniciar sessió o completar formularis, per exemple, recordant la informació proporcionada per vostè mentre es desplaça pel lloc i administrant el seu estat d’inici de sessió durant la sessió. Galetes de rendiment: aquestes cookies ens permeten comptar les visites i les fonts de trànsit perquè puguem mesurar i millorar el rendiment del nostre lloc. Ens ajuden a saber quines pàgines són les més populars i menys populars i veure com els visitants es mouen pel lloc. Aquestes galetes poden ser proporcionades pel nostre proveïdor d’eines analítiques de tercers (consulteu a continuació “Google Analytics”), però només s’utilitzen per a fins relacionats amb els nostres llocs web. Galetes de funcionalitat: aquestes cookies permeten que el lloc web recordi les eleccions que ha realitzat per a proporcionar funcionalitat per al seu benefici. Per exemple, les cookies funcionals permeten que el lloc web recordi configuracions específiques per a vostè, com la selecció del seu país, les preferències d’idioma i l’estat d’inici de sessió persistent si ho selecciona vostè, i altres funcions personalitzades. Galetes per compartir en xarxes socials: aquestes galetes proporcionen accés a les xarxes socials i poden recopilar informació personal en relació amb el seu ús d’aquestes xarxes quan decideix compartir informació utilitzant un botó per compartir a les xarxes socials en els nostres llocs web. La xarxa social registrarà que vostè ha fet això i pot usar aquesta informació per a enviar-li anuncis dirigits. Els tipus de cookies utilitzats per aquestes empreses i com utilitzen la informació es regeixen per les seves polítiques de privacitat.


Google Analytics: alguns dels nostres llocs web utilitzen cookies de Google Analytics per analitzar com utilitza el lloc web. La informació recopilada per aquestes cookies, inclosa la seva adreça IP, serà transmesa i emmagatzemada per Google d’acord amb les pràctiques de privadesa de Google als Estats Units d’Amèrica, un país que no proporciona un nivell de protecció de privacitat equivalent a l’aplicable a la Unió Europea. Pot evitar l’ús de Google Analytics deshabilitant les galetes i evitant l’emmagatzematge a la pantalla de configuració de navegador. Per a excloure de qualsevol seguiment i pertinença al seu ús de llocs o de qualsevol processament per part de Google consulta el següent enllaç.

2) La seva elecció

En general, pot rebutjar totes les galetes, a banda de les estrictament necessàries, en cas que prefereixi no rebre-les i que el seu ordinador li avisi quan s’utilitzin cookies. Podeu eliminar les galetes que ja estan a l’ordinador i pot configurar el seu navegador per evitar que es col·loquin. Recordeu que quan ha configurat el seu ordinador per rebutjar les cookies, pot limitar la funcionalitat de la pàgina web que visita i és possible que no tingui accés a algunes de les funcions de la pàgina web.

Per desactivar les cookies, o per rebre un advertiment cada vegada que s’utilitzen galetes, ha d’ajustar la configuració del seu navegador. Podeu ajustar la configuració del seu navegador per eliminar certes galetes. Visiteu la secció de “ajuda” del seu navegador per saber com administrar la seva configuració de galetes.
Característiques de Xarxes socials Cintes Martell ofereix Funcions de Xarxes socials que li permeten compartir informació i interactuar amb cintes Martell en Diverses Xarxes socials. L’ús que faci d’aquestes característiques olla originar la Recopilació o l’Ús compartit d’informació sobre vostè, depenent de quina característica és tracti. Us recomanem que revisi els polítiques i configuracions de privacitat de les Xarxes socials que utilitzi per interactuar amb la Finalitat d’assegurar-se que comprin quina informació podin recopilar, utilitzar i compartir aquests LLOCS. Pot desactivar aquestes característiques en QUALSEVOL Moment. Seguretat de les dades personals Procurem complir a els Requisits legals i apliquem Mesures raonables per contribuir a evitar la pèrdua, sostracció, Ús indegut, accés no autoritzat, divulgació, modificació i destrucció de la informació de Que disposem sobre vostè. Cintes Martell li informarà en el cas que tinguem constància que s’ha produït 1 violació de la seguretat que Hagi afectat a les Seves dades d’identificació personal (d’acordar amb la Definició establerta per els lleis aplicables) emmagatzemats per nosaltres o al Nostre nom. A revelar-nos la seva adreça de correu electrònic per qualsevol motiu, vostè dóna el seu Consentiment exprés per que li informem per correu electrònic en el cas que és produeixi AQUESTA violació de la seguretat, Llevat que ho prohibeixi la legislació aplicable.Accés a dades personals 

 

De conformitat amb la llei aplicable de protecció de dades, vostè pot tenir dret a sol·licitar determinada informació sobre les dades personals que emmagatzema sobre vostè; a sol·licitar un determinat accés, correcció, eliminació, portabilitat o bloqueig d’aquestes dades i a sol·licitar la limitació del tractament o oposar-se a aquest; és possible que també tingui dret a presentar una queixa davant l’organisme supervisor. Per fer aquestes sol·licituds o aclarir qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades, poseu-vos en contacte amb Privacy@cintasmartell.com. Si necessita actualitzar o canviar les seves dades personals, podeu entrar al seu compte o posar-se en contacte amb nosaltres a Privacy@cintasmartell.com. Cintes Martell es reserva el dret a rebutjar sol·licituds d’accés o eliminació de dades personals en el cas que la legislació aplicable no exigeix ni permeti la revelació o eliminació de la informació sol·licitada. Per tal d’aconseguir la protecció enfront de sol·licituds d’accés fraudulentes, Cintes Martell es reserva el dret a verificar la seva identitat, exigint informació suficient per confirmar la identitat de qui fa la sol·licitud abans de concedir accés o realitzar correccions.


Dret d’oposició 

L’article 21 del Reglament General de Protecció de Dades Núm 2016/679 contempla el seu dret, entre d’altres, a oposar-se a el tractament de les dades personals si els processem en virtut d’un interès legítim, inclòs el tractament per a fins de màrqueting directe. L’oposició pot presentar-se a través de l’adreça de correu electrònic Privacy@cintasmartell.com. Si s’oposa a el tractament amb fins de màrqueting directe, les dades personals deixaran de tractar-se en aquest àmbit.

Podeu obtenir més informació sobre aquest dret en particular en l’article 21 del Reglament General de Protecció de Dades Núm 2016/679.


 
Període de conservació

 

Conservem les seves dades personals durant el període necessari per a complir els fins descrits en aquesta Declaració de privacitat o indicats a recopilar-, llevat que la llei exigeix o permeti un període de conservació més llarg o que aquest sigui necessari per complir una obligació legal.

 

Disposicions addicionals

 

D’acord amb l’estipulat en la legislació local, no recopilen dades de menors a posta i les nostres webs no van dirigides a menors.


Consentiment i canvis

Vostè té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals (en cas que n’hi hagi donat) en qualsevol moment a l’adreça de correu electrònic Privacy@cintasmartell.com. Recordeu que la retirada del seu consentiment no afecta la legalitat del tractament en virtut del consentiment donat abans de la retirada. La retirada del seu consentiment tampoc afecta el tractament que estiguem realitzant de les seves dades personals en virtut d’una altra base legal diferent al seu consentiment (particularment si el tractament és necessari per complir un contracte o una obligació legal o causa d’altres motius establerts a la legislació aplicable).

Cintes Martell pot complementar aquesta Declaració de privacitat amb informació addicional relativa a una interacció concreta que realitza amb nosaltres.

Cintes Martell pot revisar periòdicament i a la seva discreció aquesta Declaració de privacitat amb efectes per al futur per tal de reflectir canvis en les nostres pràctiques comercials. En el cas que modifiquem aquesta Declaració de privacitat, l’informarem d’això publicant la versió actualitzada a la web corresponent. Li notificarem el canvi remetent al web amb una antelació mínima de 30 dies a l’entrada en vigor d’aquest, llevat que el canvi sigui raonable i no el perjudiqui. En aquest avís de canvi s’indicarà que les modificacions efectuades en aquesta Declaració de privacitat entraran en vigor si vostè no s’oposa a elles en l’esmentat termini de trenta dies.

 

Drets de privacitat a Califòrnia


En virtut de la legislació de Califòrnia, les empreses que mantenen relació comercial amb residents a Califòrnia estan obligades a facilitar als residents a l’Estat de Califòrnia accés a una política de privacitat que ofereixi opcions relatives a la utilització de determinades dades personals per part de tercers per a fins de màrqueting. Si vostè resideix a Califòrnia, pot rebutjar que les seves dades personals siguin compartits amb tercers per a fins de màrqueting directe mitjançant l’anul·lació de la subscripció a aquests materials o l’enviament d’un correu electrònic a Privacy@cintasmartell.com


Compliment de la legislació local 

 

Aquesta Declaració de privacitat té per objecte servir de guia a Cintes Martell en relació amb les dades personals recollides de vostè o sobre vostè. Si bé aquesta Declaració és aplicable a les dades personals en general, la legislació, les normes i els reglaments de les jurisdiccions locals aplicables Cintes Martell ( “Legislació local”) poden exigir estàndards més rigorosos que els estipulats en aquesta Política de privacitat, en el cas Cintes Martell complirà la legislació local aplicable. Potser s’adoptin polítiques de privacitat específiques per complir els requisits de privacitat específics de determinades jurisdiccions. informació sensible Llevat que nosaltres li sol·licitem o convidem a facilitar dades personals de caràcter sensible, d’acord amb la definició establerta en la legislació aplicable, li demanem que no ens envieu aquesta informació. En el cas que li sol·licitem o convidem a facilitar dades personals de caràcter sensible, només tractarem aquelles dades personals sensibles que faciliti amb el seu consentiment exprés


Compliment

 

 Cintes Martell farà servir un sistema d’autoavaluació per verificar el compliment d’aquesta Declaració de privacitat, comprovant per això de manera periòdica que és correcta i completa en relació amb la informació a la qual es refereix. Si considera que les seves dades personals han estat tractats o divulgats incomplint aquesta Declaració de privacitat, li preguem que ens informi en Privacy@cintasmartell.com Preguntes Si té algun dubte o li preocupa algun aspecte d’aquesta Declaració de privacitat, de les pràctiques de privacitat de Cintes Martell o del recull o utilització que fem de les seves dades personals, o bé si desitja accedir a les seves dades personals, poseu-vos en contacte amb nosaltres. En el cas que necessitem o estem obligats a posar-nos en contacte amb vostè en relació amb qualsevol assumpte o esdeveniment que pertoqui a aquesta Declaració de privacitat, ho farem emprant l’adreça de correu electrònic, el número de telèfon o adreça postal que consti en els nostres sistemes.

Desplaça cap amunt